התקשרו אלינו: 050-7194699

דוח שנתי למס הכנסהרישום דוח שנתי למס הכנסה

רישום דוח שנתי למס הכנסה יכול להוות קצת כאב ראש עבור עצמאים שצריכים למלא אותו. לשם רישום והכנת דוח שנתי נצטרך לעשות מספר הכנות הכוללות הצטיידות במסמכים, מילוי טפסים ועוד. לכן חשוב שנבין מה הוא הדוח השנתי ולמה הוא מיועד.

מהו דוח שנתי למס הכנסה? 

הדוח השנתי המוגש למס הכנסה בעצם מתייחס לכלל ההכנסות שהיו לאדם מסוים במהלך שנת המס האחרונה. דוח זה מאפשר לערוך חישוב מדויק של המס אותו נדרש אותו אדם לשלם לרשויות המס, על ידי חישוב בין ההכנסות ושל נקודות זיכוי המס שלו.

מי צריך להגיש רישום דוח שנתי למס הכנסה?

בעיקרון כל אזרח ישראלי מעל גיל 18 מחויב בהגשת דוח שנתי מס הכנסה. במקרים מיוחדים גם תושבים אחרים ידרשו להגשת הדוח, כדוגמת אזרח ישראלי בין פחות מ 18 שהיה בעל הכנסות כוללות של 78,830 שקלים ומעלה בשנה, או תושב חוץ בעל הכנסה קבועה ממדינת ישראל ועוד. בפועל ישנו חתך גדול באוכלוסיה שאינו מחויב בהגשת דוחות למס הכנסה, כל עוד מדובר בשכירים שהכנסתם הייתה נמוכה מ- 650,000 שקלים בשנה.

כיצד מתבצע רישום דוח שנתי למס הכנסה?

הגשת טופס 1301, המהווה את הטופס העיקרי לרישום דוח שנתי למס הכנסה.

דגשים ברישום דוח שנתי למס הכנסה

 • טופס 1301 ישלח בדואר אל כל אזרח שמחויב בהגשת הדוח שלרוב יהיה מדובר בעוסק עצמאי.
 • ניתן למצוא את הטופס גם להורדה באתר האינטרנט של רשות המסים.
 • ניתן לשלוח את הטופס לרשות המסים דרך הדואר, או להגיש אותו בצורה מקוונת.
 • כאשר הטופס מוגש בצורה מקוונת, חשוב "לשדר" אותו לאינטרנט לפני שהוא מועבר למס ההכנסה וכן לצרף את פלט השידור לדוח המוגש.

איזה מסמכים יש לצרף לרישום דוח שנתי למס הכנסה?

 • כאמור, טופס 1301, שמילואו מורכב ויכול לקחת זמן רב למילוי נכון- חשוב לשים לב לכל הפרטים הרלוונטיים.
 • טופס 6111 המהווה את הנספח לדוח השנתי ובו מפורטים כל הדוחות הכלכליים של העסק, כגון: דוח רווח והפסד, מאזן כלכלי ודוח ההתאמה למס. במידה ומחזור המס של העסק מצומצם ואינו עולה על 300,000 שקלים בשנה, אין חובה להגשת הנספח.
 • טופס 106 ממקום העבודה כשכיר, במידה וקיים
 • דוח התאמה לצורכי מס.
 • אישור שנתי מהבנק המראה על ההפקדות של הקרנות השונות, כדוגמת קרן פנסיה, קרנות השתלמות וביטוחי מנהלים. (הפקדות אלו מעניקות לבעלים שלהם הטבות מס ונכללות במאזן ההוצאות של המגיש).
 • אישור שנתי מביטוח לאומי המפרט את התשלומים שבוצעו לביטוח לאומי בשנה החולפת.
 • אישור ניכוי מס במקור מלקוחות שונים, במידה והיה.
 • אישור על רווחים נוספים, כגון תכניות חיסכון, ניירות ערך וכו'.
 • קבלות עבור תרומות, במידה ויש (דבר המעניק הקלות במס).

בנוסף, חשוב לצרף כל מסמך שיכול להעניק למגיש זכאות לקבל הקלות במס כגון:

 • אישור על תושבות באזורי פריפריה המקנים הקלות מס.
 • אישור מביטוח לאומי על קבלת דמי לידה.
 • תעודת זכאות לסיום תואר אקדמאי המעניקה הקלות מס.
 • תעודת שחרור מהצבא.

לסיכום, חשוב להבין שרישום דוח שנתי למס הכנסה  היא מלאכה מורכבת אותה יש לעשות בצורה חכמה ומדויקת. במיוחד כאשר מדובר על עסקים בהם יש הכנסות והוצאות רבות לעסק היכולות להשפיע על קבלת זכאות להקלות מס מסוימות, חשוב לתת לכך דגש. לכן במקרים מסוימים, מומלץ לא לנסות לבצע רישום דוח שנתי למס הכנסה לבד, אלא לפנות לרואה חשבון המתמחה בכך לצורך הגשת הדוח השנתי. 

דקו פתרונות אינטרנט - בואו נלמד יחד | דקו אתרים - אתרים למכירה