התקשרו אלינו: 050-7194699

כריתת וגיזום עצים בתל אביב 

תל אביב היא העיר בעלת השטח הגדול ביותר בישראל.
בתוך שטח אורבני גדול ורחב מסתתרות לא מעט רעות ירוקות ומרחבים ירוקים המהווים מקום גידול לעשרות אלפי עצים.
כריתת וגיזום עצים בתל אביב, מוגן על פי חוק פקודת היערות.
בנוסף, קיים בתל אביב חוק עזר עירוני משנת 1980 האוסר על כריתה או גיזום עצים בתל אביב גיזום מסיבי של עצים או עקירה שלהם ללא קבלת אישור מפקיד היערות.
חוק זה מתייחס גם לעצים הנמצאים בשטחים פרטיים, כגון חצרות או גינות פרטיות.

עמדת עיריית תל אביב בנוגע לגיזום וכריתת עצים בתל אביב כריתת וגיזום עצים בתל אביב

האחריות על כריתה, גיזום ותחזוקה שוטפת של עצים בתל אביב, חל על עיריית תל אביב.
בתל אביב ישנו שינוי תמידי במרחב העירוני עקב הבנייה והשינויים הרבים שקורים בעיר.
שינויים אלו חושפים עצים רבים בעיר להיות פגיעים במיוחד, שכן לעתים בלית ברירה נאלצים עקב בנייה ושינויים לכרות או לגזום עצים בתל אביב.

עיריית תל אביב מעוניינת למנוע ולצמצם כמה שיותר גיזום וכריתה של עצים בתל אביב על מנת להשאיר כמה שיותר שטחים ירוקים בעיר שרובה בנויה.
פקיד היערות בעיריית תל אביב מוסמך לאשר כריתה או העתקת עץ כשמדובר בעץ הנחשב למסוכן ויישאר כזה גם לאחר שנבחנו כל הדרכים לתמוך בו.
עץ שכזה יכול להיות עץ מנוון וחולה בצורה שכבר לא ניתן לשקמו, עצים אשר נמצאים בתוואי עבודות פיתוח ובלית ברירה יש להעתיקו למקום אחר כשלא פעם תתבצע כריתה שלו.

נוהל כריתה וגיזום עצים מול עיריית תל אביב

במידה ונדרש לכרות או לגזום עצים בתל אביב, קיים נוהל עבודה מסודר עבור אלו הרוצים לעשות כך.
את הבקשה הראשונה יש להגיש על גבי טופס ייעודי לאגרונום בעיריית תל אביב היושב באגף לשיפור פני העיר בעירייה.
בזמן קבלת הבקשה, תקבע פגישה עם האגרונום להגעה לשטח בו נמצא העץ על מנת שיוכל האגרונום לבדוק את הבקשה במציאות.
בעקבות הפגישה יעביר האגרונום את רשמיו לפקיד היערות העירוני במנהלת האגף לשיפור פני העיר, והוא שיחליט האם לאשר או לא את הבקשה.
הפונה יקבל בקשה בכתב מפקיד היערות העקרוני, במידה והבקשה תאושר יש לפרסמה על פי נהלי משרד החקלאות.
ניתנת אפשרות לערעור על ההחלטה הסופית של משרד החקלאות עד שבועיים מפרסום ההחלטה.

לגבי גיזום של עצים, באם מדובר בגיזום קוסמטי, אין צורך להגיש בקשה לעירייה.
אך אם מדובר בגיזום מסיבי של עץ הנמצא בעיר תל אביב יש לשקול את הגשת הבקשה לעירייה.
בנוסף יכולה עיריית תל אביב לדרוש גיזום של עצים הנמצאים בשטחים פרטיים במידה והם פולשים ומפריעים למרחב הציבורי.

כריתה וגיזום עצים בתל אביב – נושא בעל רגישות גבוהה

נושא כריתה וגיזום עצים בתל אביב הוא נושא בעל רגישות גבוהה, שכן המרחבים הירוקים בעיר הולכים ומצטמצמים.
פיקוס השדרה הוא אחד מהעצים הנפוצים ביותר בעיר והוא משמש כנושא למחלוקת בעניין גיזום וכריתה.
לפיקוס השדרה יתרונות רבים, הוא ממדים רחבים ויוצר צל רב, בעל עלים ירוקים ומבריקים הקיימים בו לכל אורך ימות השנה, בנוסף יש חיי עץ ארוכים וכן הוא קל לתחזוק ואינו דורש תחזוקה רבה. מנגד חסרונותיו באים לידי ביטוי בשורשים שיכולים לפגוע בתשתיות בעיר ובפרי נושר שגורם ללכלוך רב.
חסרונותיו הם שיוצרים מחלוקות לגבי עץ זה, דבר שמעודד רצון לגיזום וכריתת עצים מסוג זה בתל אביב.

דקו פתרונות אינטרנט - בואו נלמד יחד | דקו אתרים - אתרים למכירה